بخش آنالیز مایع منی

بخش های آزمایشگاه

Semen Analysis آزمایش اسپرم برای بررسی قدرت باروری آقایان درخواست می شود.

 

 Semen Analysis

آزمایش اسپرم برای بررسی قدرت باروری آقایان درخواست می شود.

برای انجام آزمایش بهتر است که از زمان انزال قبلی حداقل ۳ روز و حداکثر ۵ روز گذشته باشد.

بهترین شرایط آزمایش زمانی است که نمونه گیری در آزمایشگاه و بدون نزدیکی (Masturbate) گرفته شود.

در صورتیکه نمونه در خارج از آزمایشگاه گرفته شود لازمست که سریعا  (حداکثر ۲۰ دقیقه) به آزمایشگاه ارسال شود و در این فاصله در دمای نزدیک به دمای بدن نگهداری شود.

روشهای مختلف دستی و دستگاهی برای انجام آزمایش وجود دارد و گزارش استاندارد آن به روش  CASA اطلاعات جامعی از وضعیت مایع منی بیمار به پزشک می دهد.

آزمایشگاه جردن برای انجام IUI با تعیین وقت قبلی آمادگی داردکه نمونه اسپرم را برای IUI آماده سازی کند ، قبل و بعد از آماده سازی اسپرم دو گزارش آنالیز مایع منی به روش CASA  همراه با نمونه آماده تزریق به پزشک ارائه می شود.

در گزارش آزمایش مایع منی به روش CASA موارد زیر گزارش می شود:

۱-Liquefaction

به طور معمول بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از گرفتن نمونه در دمای ۳۷ درجه طول می کشد تا مایع منی به شکل مایع سیال در بیاید که این فرآیند بر اثر آنزیمهای پروتئولیتیک موجود در مایع می باشد.

اهمیت فرآیند سیال سازی این آنزیم ها در آزاد سازی اسپرم ها از مایع منی و حرکت در مسیر گردن رحم و رسیدن به تخمک می باشد.کمبود آنزیم های سیال ساز موجب طولانی شدن زمان سیال سازی و شانس کمتر باروری می شود.

۲-Color and Smell

رنگ مایع منی به طور طبیعی رنگ سفید صدفی می باشد و بوی ماهی می دهد. در موارد عفونت و یا وجود خون رنگ مایع منی تغییر می کند.

 

۳-Viscidity

میزان چسبانکی نمونه بعد از زمان سیال سازی، در این قسمت گزارش می شود.

۴-Agglutination

اتصال اسپرم ها به یکدیگر را آگلوتیناسیون می گویند که می تواند به دلیل وجود اتو آنتی بادی در بیمار باشد.

۵-  Aggregation

تجمع اسپرم ها در نمونه را آگریگیشن می گویند.

۶-Semen Volume

حجم مایع منی به طور طبیعی بیش از ۱.۵ سی سی می باشد. در صورتیکه زمان تهیه نمونه از انزال قبلی کمتر از سه روز باشد روی حجم نمونه و تعداد اسپرم تاثیر دارد.

۷- Semen PH

میزان اسیدی بودن (PH پایین) و یا قلیایی بودن (PH بالا) نمونه اسپرم را اندازه گیری می کند که مقدار طبیعی آن بین ۸-۷.۲ می باشد.

۸-Sperm Density

تعداد اسپرم در یک سی سی گزارش می شودکه مقدار طبیعی آن بیشتر از ۱۵ میلیون اسپرم در یک سی سی مایع منی است.

۹-Motile Sperms

درصد اسپرم های متحرک شامل آنها که حرکت رو به جلو دارند به علاوه آنها که متحرک هستند ولی حرکت رو به جلو ندارند، اسپرم های زنده را تشکیل می دهند که در حالت طبیعی باید بیش از ۴۰ درصد اسپرم ها باشند.

۱۰- Progressive Sperms

مجموع اسپرم هایی که حرکت رو به جلو دارند شامل آنها که حرکت تند و آنها که حرکت آهسته دارند که به عنوان اسپرم های Progressive  به صورت درصد در اینجا گزارش می شوند و به طور طبیعی بیش از ۳۲ درصد باید باشند.

 

 

۱۱-Round Cell

تعداد اسپرم های گرد و فاقد دم که در حالت طبیعی کمتر از یک درصد هستند.

۱۲-Normal Morphology

به طور طبیعی حداقل ۴ درصد از اسپرم ها باید شکل طبیعی در سر، گردن و دم داشته باشند.

 

اسپرم های دارای شکل های غیر طبیعی امکان دارد که دارای دو سر، دو دم و یا بدون گردن باشند که این اسپرم ها شانس زیادی برای بارور کردن تخمک ندارند.

 

نحوه حرکت رو به جلو اسپرم نقش مهمی در طی مسیر گردن رحم و رسیدن به تخمک و سپس نفوذ به تخمک دارد که طبق استاندارد های CASA توسط اندکسهایی مانند VSL (Straigh Line Velocity) که مسافت مستقیم طی شده توسط اسپرم را بیان می کند. VAP (Average Path Velocity) که میانگین مسیر حرکت اسپرم را نشان می دهد و VCL (Curvillinear Path Velocity) که مسیر طی شده واقعی اسپرم را گزارش می نماید.

در قسمت Activity Clesses ، کلاس های مختلف از فعالیت های اسپرم ها گزارش می شود که در کلاس A  اسپرم ها با سرعت و رو به جلو در حرکت هستند. کلاس B حرکت رو به جلو ولی آهسته دارند. کلاس C اسپرم هایی هستند که متحرک هستند ولی حرکتشان رو به جلو نیست و به طور مثال به دور خود حرکت می کنند. کلاس D شامل اسپرم های غیر متحرک است.